تاريخ : شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ | 13 | نویسنده : بروجردستان

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: درآینده نزدیک خطوط تولید پني سيلين خوراكي و داروهاي استنشاقي در این شرکت به بهره برداری می رسد.

 به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران ، رحمت الله حافظی در مراسم راه اندازی سه خط تولیدجدید داروسازي اكسير بروجرد با بیان این مطلب افزود: خطوط توليد از جمله خط توليد پني سيلين خوراكي و داروهاي استنشاقي نيز در دستور كار اين شركت قرار دارد كه در نيمه اول سال 1390 به بهره برداري خواهند رسيد.

 وی با بیان اینکه دربخش داملران نیزطی سال آینده نویدهای را خواهند داشت ، اظهارداشت: راه اندازي سه خط توليد دارو در شركت داروسازي اكسير باعث افتخار ملي است.

 مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تصریح کرد: بيش از 99 درصد از پرسنل و متخصصين شركت داروسازي اكسير بروجرد نيروي بومي هستند كه نكته اي حائز اهميت است .

 مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درادامه گفت: باتولیدویال هورمون رشد دراکسیرقیمت هر ویال از75هزارتومان به 13هزار تومان کاهش می یابد.

 رحمت الله حافظی افزود: درآستانه سی وسومین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی سه خط تولید دارو در اکسیربروجرد به بهره برداری رسید.

 وی اظهارداشت: خط ویال هورمون رشد برای اولین بار درکشوراتفاق افتادکه با تولید این دارو قیمت هر ویال از 75هزارتومان که در اختیارمصرف کننده قرارمی گرفت به حدود13هزارتومان کاهش پیدا می کند.

 مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تصریح کرد: خط دوم تولید کارتریج انسولین بوده که تولید این دارو نیزبرای اولین بار درسطح کشوررخ می دهد قیمت هرقلم دارو از 10هزار تومان به 4هزار تومان کاهش پیدا می کند.

 حافظی ادامه داد: خط سوم تولید پودرغیر آنتی بیوتیک بوده که از نظرتکنیکی کار بسیاردشواری است.

 وی ادامه داد: بيش از 99 درصد از پرسنل و متخصصين شركت داروسازي اكسير بروجرد نيروي بومي هستند كه این نشانه استعدادبسیاربالای این منطقه است.